Jenilin & Hållbarhet

En av de viktigaste delarna för oss på Jenilin är hållbarhet och unikitet. Vår ideologi är att erbjuda konsumenter hållbar inredning, vilket ledde till att vi tidigt beslutade om att enbart (i så stor utsträckning det går) arbeta med skandinaviska företag som har europeisk tillverkning. På så vis undviker vi långa transporter och kan vara mer delaktiga i produktionen. Dessutom kan vi känna oss trygga med att våra europeiska lagar för rättvisa arbetsförhållanden skyddar personal längs hela kedjan.  

Paketering

I så stor utsträckning det går använder vi oss av förpackningar i återvunnet material. Dessutom försöker vi återanvända våra leverantörers förpackningar och stötdämpande material när det känns lämpligt. Vi har även valt leverantörer av förpackningar och stötdämpande material med transportkedjan i åtanke.

Tillverkning

Våra egentillverkade produkter görs i Sverige. Vi väljer endast att köpa in produkter som har tillverkning i Europa, detta för att försäkra oss om att personal längs hela tillverkningskedjan skyddas av våra europeiska lagar. Att ingen människa utnyttjas till minimilöner eller dåliga arbetsförhållanden är väldigt viktigt för oss, och detta är svårare att kontrollera i andra länder som inte har samma trygghetslagar som vi i Europa.

Transport

Ytterligare en anledning till att vi håller oss till europeisk tillverkning är kortare transportsträckor. Vår försäljning på hemsidan sker i första steget inom Sverige av samma anledning. Detta kan komma att förlängas till norden och eventuellt Europa.